Cerkev sv. Rupert, Šentrupert

Župnijska cerkev sv. Ruperta se tako po svoji legi sredi trškega naselja kakor po svoji estetski zaokroženosti in stavbni mogočnosti uvršča v vrh slovenske gotske stavbne umetnosti. Današnja triladijska dvoranska cerkev je naslednica že prej stoječih cerkva. V njeni predhodnici, ki je bila sedež takrat ene največjih župnij na Slovenskem, je leta 1163 oglejski patriarh Ulrik II. Trebanjski sklical kapiteljsko posvetovanje. O nastanku današnje cerkve je mogoče govoriti po letu 1393, ko so prevzeli patronatsko pravico nad župnijo Celjski grofje, a začetek njene gradnje verjetno ne seže nazaj v zgodovino dlje kot v leto 1450, ko je župnijo prevzel Ivan Harrer. Pri zadnji restavraciji cerkve so pri sondiranju obočnih polj v ladji odkrili tudi sledove srednjeveških fresk.

Cerkev sv. Ruperta