Prvi križev pot so postavili že leta 1730. Kapelice so bile večkrat obnovljene, nazadnje leta 1992. Niše v kapelah je poslikal Matija Bradaška leta 1874. Kapelica božjega groba je bila zgrajena v letu 1749 po zgledu božjega groba v Palestini. Leta 1879 so sezidali novo kapelico Žalostne Matere božje v novo-renesančnem slogu; namesto svetišča so obdržali staro kapelico božjega groba, veliki oltar pa so naslonili na slavolok. 

(dr. Marko Marin)