Podjetje GOSTILNA JAKLIČ PETER JAKLIČ S.P., je na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija gostilne Jaklič«.

V gostilni Jaklič so bili izvedeni naslednji ukrepi energetske in snovne učinkovitosti:

 • toplotno je bil izoliran zunanji ovoj stavbe, 
 • dotrajano stavbno pohištvo je bilo zamenjano z novimi, sodobnimi stekli s tro-slojno zasteklitvijo,
 • izvedel se je prehod na ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode s toplotno črpalko zrak/voda ter pečjo na lesno biomaso,
 • zamenjava radiatorjev zaradi prehoda na nizkotemperaturno ogrevanje, grelna telesa so se opremila s termostatskimi ventili in termostatskimi glavami,
 • zamenjale so se dotrajane klimatske naprave,
 • vgrajeni so bili sistemi prezračevanja z rekuperacijo odpadnega zraka v restavracijskem delu,
 • zbiralnik deževnice z napeljavo meteorne vode,
 • sanacija sanitarij za osebje,
 • vgradnja talnega gretja v sanitarijah za goste in zaposlene,
 • vgrajene so bile varčne vodne armature in izvedeni drugi ukrepi varčevanja s pitno vodo,
 • izvedel se je prehod na razsvetljavo LED in avtomatski prižig svetil,
 • izvedel se je nakup opreme in uvedeni ukrepi na področju zmanjšanja količine in ločevanja odpadkov. 

Celotna vrednost projekta: 320.500,00 EUR

Predviden znesek sofinanciranja: 170.534,20 EUR

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike Slovenije: www.eu-skladi.si

logo Evropski sklad za regionalni razvoj
logo RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo